วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

โครงการวิจัย Thai3p ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการในงาน "80 ปี จากฝึกหัดครู สู่คลังปัญญาชายแดนใต้"

โครงการวิจัย Thai3p ร่วมจัดบูธในงาน  "80 ปี จากฝึกหัดครู สู่คลังปัญญาชายแดนใต้" ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเชิญชวนให้ครูผู้สนใจการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในรายวิชา โดยจัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 16-20 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณของบูธคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (อาคารประกอบหอประชุมเล็กปีกขวา)  โดยในงานดังกล่าวมีกิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันนกเขา การเสวนาทางวิชาการ การประกวดแข่งขันทางวิชาการ กิจกรรมแสดงสินค้า OTOP  สินค้าธุรกิจรถยนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย ติดตามรายละเอียดที่ http://www.yru.ac.th/80year
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น