วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมงาน "80 ปี จากฝึกหัดครู สู่คลังปัญญา แห่งชายแดนใต้"


ขอเชิญครูกลุ่มเครือข่าย Thai3p นักเรียน และผู้บริหารโรงเรียน ร่วมงาน "80 ปี จากฝึกหัดครู สู่คลังปัญญา แห่งชายแดนใต้" วันที่ 16-20 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ทุกวัน ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา มีกิจกรรมที่น่าสนใจ มากมาย อาทิเช่น นิทรรศการ 80 ปี จากฝึกหัดครู สู่คลังปัญญา แห่งชายแดนใต้ นิทรรศการ มรย.วิชาการ การเสวนามุมมองการศึกษาไทยสู่ AEC งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชมพู-เทา การแข่งขันนกพื้นบ้าน กีฬามวลชน "ราชภัฏคัพ" กิจกรรมออกร้านสินค้า OTOP การสาธิต การประกวดแข่งขันวิชาการ และกิจกรรมบันเทิงส่งเสริมสมานฉันท์และศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ 
ชาว มรย.ขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง โปรดติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.yru.ac.th/