วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการ “ไอซีทีเพื่อปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และสังคมไทย”

      ตามที่่หน่วยวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยโครงการ “ไอซีทีเพื่อปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และสังคมไทย”  ประกาศรับสมัครครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียน เชิงสร้างสรรค์ สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยให้ทุนสนับสนุนโรงเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ -๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมานั้น 

   เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงปิดภาคเรียน ทำให้การจัดส่งเอกสารรายละเอียดโครงการไปถึงโรงเรียนต่างๆ ในสามจังหวัดชายแดนล่าช้า  ดังนั้น โครงการฯ จึงประกาศขยายเวลารับสมัครครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เข้าร่วมโครงการไปจนถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖  (ยกเว้น ถ้ายังมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการ จะประกาศขยายเวลารับสมัครเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งต่อไป) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...] [Download รายละเอียดและใบสมัคร...]

1 ความคิดเห็น:

  1. หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณนิลดา 080-1366990

    ตอบลบ