สถานที่:ติดต่อ

หน่วยวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน  สาขาคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
        การติดต่อ: หน่วยวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาคาร 4 ชั้น 3  (ห้อง 04-307)
        ผู้ประสานงานโครงการ: คุณนิลดา เจะแว โทรศัพท์:  080-366990 อีเมล: jehwae027@gmail.com
        เว็บบล็อก: http://thai3p.blogspot.com

แผนที่และการเดินทาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น