วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557

ตัวอย่างเว็บบล็อก คุณครูหยาดฝน ส่าหีม โรงเรียนนราสิกขาลัย จ.นราธิวาส

http://narasikkalaithai.blogspot.com/
 
http://narasikkalaithai.blogspot.com  เว็บบล็อกคุณครูหยาดฝน ส่าหีม โรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมือง จ.นราธิวาส ตัวอย่างการใช้เว็บบล็อกเริ่มจัดการการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ โดยมีตัวอย่างผลงานของนักเรียนเขียนเรียงความนำเสนอไว้ในเว็บบล็อกของคุณครู เข้าไปเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น