วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมประชุมติดตามผลการสอนในเว็บบล็อก (รวบรวมคะแนน)

เรียน  ครูเครือข่าย Thai3p ทุกท่าน

     เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินการจัดจัดการเรียนรู้เป็นไปตามกำหนด ในกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 รวมทั้งในช่วงระยะเวลาปิดเทอม (สำหรับโรงเรียนที่สอบปลายภาคล่าช้า) นี้ จึงขอแจ้งให้ครูเครือข่ายทุกท่าน โปรดเตรียมการรวบรวมคะแนนเพื่อที่จะได้รวบรวมส่งในช่วงเดือนเมษายน 2557 นี้
     สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรม จะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจอยู่ในช่วงต้นเดือนเมษายน หรือปลายเดือนเมษายน 2557 (ขณะนี้กำลังรอการอนุมัติเงินทุนสนับสนุน คาดว่าจะได้รับการโอนเงินทุนสนับสนุนมาภายในเดือนเมษายน 2557 นี้)
          สำหรับท่านที่มีปัญหาในการจัดการเรียนรู้และการรวบรวมคะแนน รวมทั้งการเขียนรายงาน [ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม] โปรดประสานคุณนิลดา เจะอาแว ผู้ประสานงาน หรือติดต่อคณะนักวิจัยโดยตรงที่ ดร.ศิริชัย นามบุรี  โทรศัพท์ 08 4196 8099 ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น