วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2557

แนะนำเมืองเบตง เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ผลงานของนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสร์

http://krumaprangjp.blogspot.com/2014/02/blog-post_1854.html

     ผลงานการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน แนะนำเมืองเบตง อำเภอใต้สุดสยาม เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ของเด็กหญิงนิดา วงศ์บุญชัยเลิศ จัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกของคุณครูรณชัย จันทร์แก้ว (ครูมะปราง) ท่านที่สนใจ ลองอ่านได้ครับ... http://krumaprangjp.blogspot.com/2014/02/blog-post_1854.html  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น