วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557

นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัยระยะที่ 1


วันอังคารที่ 21 มกราคม 2557  ดร.ศิริชัย นามบุรี หัวหน้าโครงการวิจัยฯ จะเดินทางไปนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์ สอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  อาคาร SM สนามเป้า กรุงเทพมหานคร สำหรับกิจกรรมการรายงานผลและผลการนำเสนอข้อมูลจะได้นำมาฝากคณะครูเครือข่าย Thai3p ต่อไปครับ ขอให้คุณครูทุกท่านมีความสุขกับการพัฒนาเว็บบล็อกสำหรับเตรียมการจัดกการเรียนรู้ต่อไปนะครับ คงจะมีกิจกรรมร่วมกันอีกครั้ง ช่วง วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2557 ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น