วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แบบฟอร์มส่งข้อมูลสำหรับนำเสนอ Poster ในงาน "80 ปี จากฝึกหัดครูสู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"

เรียน คุณครูกลุ่ม Thai3p 

    กรุณากรอกแบบฟอร์มและส่งภาพประกอบให้คุณนิลดาตามฟอร์มที่แนบมานี้ เพื่อจะจัดทำ Poster นำเสนอในบูธโครงการวิจัยในงาน 80 ปี จากฝึกหัดครูสู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ โดยให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 8 ส.ค. นี้นะครับ เพราะทางโครงการจะต้องเตรียมจัดทำเป็น Poster และต้องใช้เวลาออกแบบครับ 
กรณีมีปัญหาประสานคุณนิลดาครับ  ขอบคุณมาก 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น