วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย โครงการวิจัยรูปแบบการเรียนรู้ Thai CoWeb SocNet ณ ห้องประชุม สกว. กทม.

วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ดร.ศิริชัย นามบุรี เป็นตัวแทนคณะนักวิจัยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียน เชิงสร้างสรรค์ สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสามจังหวัดชายแดนใต้  นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ณ อาคาร SM Tower กทม. (ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ) ผลการนำเสนอและข้อแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ จะนำไปเล่าและแลกเปลี่ยนกับทีมวิจัย (คณะนักวิจัย และครูผู้สอนภาษาไทยกลุ่ม Thai3P) ขอบคุณสมาชิกกลุ่มครู Thai3P ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการวิจัยฯ ด้วยดีมาตลอด

2 ความคิดเห็น:

  1. ยินดีที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยไอซีทีร่วมกัน..ได้พบท่านอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา หลังจากได้ยินชื่อเสียงท่านมานานคะ :) # ความรู้เกิดขึ้นตลอดเวลา #

    ตอบลบ
  2. ขอบคุณครับ ดร.ศยามน ยังไงจะหาโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ครับ ติดตามผลงานอาจารย์เช่นกัน

    ตอบลบ